top of page

ŠPECIFICKÉ TERAPEUTICKÉ METÓDY

“Cieľom lekára by malo byť nájsť zdravie. Chorobu môže nájsť každý.” 

 

ANDREW TAYLOR STILL

Fyzioterapia_a_masaze_TaT_TUaTERAZ.jpg

FELDENKRAISOVA METÓDA

PRE KOHO?

Feldenkraisova metóda je určená pre každého, kto chce objavovať nové kvality v pohybe i v živote. Vek a fyzická kondícia nie sú pri tejto metóde limitujúce. Metódu vyhľadávajú tanečníci, muzikanti, herci, pedagógovia, terapeuti a pochvaľujú si ho aj ľudia trpiaci chronickými bolesťami a tenziami, pohybovými obmedzeniami i dôsledkami civilizačných chorôb. Prináša pozitívne zmeny u osôb s vývojovými, psychologickými a neurologickými ťažkosťami - Využíva sa taktiež u detí so špeciálnymi potrebami.

ZAMERANIE?

Feldenkraisova metóda somatického vzdelávania je celosvetovo uznávaný celostný prístup, ktorý využíva pohyb ako zdroj k procesu učenia. Vďaka plasticite mozgu – schopnosti pretvárať sa počas celého života, môžeme v akomkoľvek veku využívať proces organického učenia nielen k zlepšovaniu kvality pohybového spektra a odstránenia množstva ťažkostí a neduhov, ale aj k rozvíjaniu svojho celkového potenciálu. Zmeny na úrovni pohybu sa premietajú do všetkých aspektov života vrátane vnímania, prežívania a myslenia. Feldenkraisova metóda napomáha zmeniť celkovú kvalitu života a vystúpiť z návykových vzorcov a obmedzujúcich stereotypov nielen v pohybe.

Fyzioterapia_a_masaze_TaT_TUaTERAZ.jpg

VISCERÁLNA MANIPULÁCIA

PRE KOHO?

Viscerálna manipulácia používa jemné kompresie, mobilizácie a naťahovanie mäkkých tkanív. Aj keď terapeut pracuje na tkanivách uložených v hĺbke nášho tela, jeho práca nie je invazívna a bolestivá je len výnimočne. Len jemná manipulácia môže zlepšiť alebo umožniť funkčnosť jednotlivých vnútorných orgánov, orgánových systémov a štrukturálnu aj funkčnú integritu ľudského tela. Akonáhle je vyriešený zdroj problému, symptómy začnú ustupovať a telo sa vráti do zdravého stavu.

ZAMERANIE?

Je to jemná terapia, ktorá lokalizuje a následne zmierňuje miesta abnormálneho napätia v rámci celého tela. Je založená na špecifickom rozmiestnení jemných manuálnych tlakov, ktoré podmieňujú normálny tonus

a pohyblivosť orgánov, nervov, cievnych spojov a okolitých mäkkých tkanív. Trénovaní terapeuti využívajú rytmickú pohyblivosť telesných systémov, aby vyšetrili vplyv patologických abnormálnych síl na fyziologické sily nášho tela. 

bottom of page