ŠPECIFICKÉ TERAPEUTICKÉ METÓDY

“Cieľom lekára by malo byť nájsť zdravie. Chorobu môže nájsť každý.” 

 

ANDREW TAYLOR STILL

Fyzioterapia_a_masaze_TaT_TUaTERAZ.jpg

FELDENKRAISOVA METÓDA

PRE KOHO?

Feldenkraisova metóda je určená pre každého, kto chce objavovať nové kvality v pohybe i v živote. Vek a fyzická kondícia nie sú pri tejto metóde limitujúce. Metódu vyhľadávajú tanečníci, muzikanti, herci, pedagógovia, terapeuti a pochvaľujú si ho aj ľudia trpiaci chronickými bolesťami a tenziami, pohybovými obmedzeniami i dôsledkami civilizačných chorôb. Prináša pozitívne zmeny u osôb s vývojovými, psychologickými a neurologickými ťažkosťami - Využíva sa taktiež u detí so špeciálnymi potrebami.

ZAMERANIE?

Feldenkraisova metóda somatického vzdelávania je celosvetovo uznávaný celostný prístup, ktorý využíva pohyb ako zdroj k procesu učenia. Vďaka plasticite mozgu – schopnosti pretvárať sa počas celého života, môžeme v akomkoľvek veku využívať proces organického učenia nielen k zlepšovaniu kvality pohybového spektra a odstránenia množstva ťažkostí a neduhov, ale aj k rozvíjaniu svojho celkového potenciálu. Zmeny na úrovni pohybu sa premietajú do všetkých aspektov života vrátane vnímania, prežívania a myslenia. Feldenkraisova metóda napomáha zmeniť celkovú kvalitu života a vystúpiť z návykových vzorcov a obmedzujúcich stereotypov nielen v pohybe.

Fyzioterapia_a_masaze_TaT_TUaTERAZ.jpg

VISCERÁLNA MANIPULÁCIA

PRE KOHO?

Viscerálna manipulácia používa jemné kompresie, mobilizácie a naťahovanie mäkkých tkanív. Aj keď terapeut pracuje na tkanivách uložených v hĺbke nášho tela, jeho práca nie je invazívna a bolestivá je len výnimočne. Len jemná manipulácia môže zlepšiť alebo umožniť funkčnosť jednotlivých vnútorných orgánov, orgánových systémov a štrukturálnu aj funkčnú integritu ľudského tela. Akonáhle je vyriešený zdroj problému, symptómy začnú ustupovať a telo sa vráti do zdravého stavu.

ZAMERANIE?

Je to jemná terapia, ktorá lokalizuje a následne zmierňuje miesta abnormálneho napätia v rámci celého tela. Je založená na špecifickom rozmiestnení jemných manuálnych tlakov, ktoré podmieňujú normálny tonus

a pohyblivosť orgánov, nervov, cievnych spojov a okolitých mäkkých tkanív. Trénovaní terapeuti využívajú rytmickú pohyblivosť telesných systémov, aby vyšetrili vplyv patologických abnormálnych síl na fyziologické sily nášho tela. 

Fyzioterapia_a_masaze_TaT_TUaTERAZ.jpg

KRANIOSAKRÁLNA TERAPIA

PRE KOHO?

Kraniosakrálna terapia je jemná manuálna metóda diagnostiky a liečby celého tela, ktorá môže mať pozitívny vplyv skoro na každý telesný systém. Vychádza z predpokladu rytmického pulzujúceho pohybu v celom tele, ktorý je generovaný pulzáciou mozgovo-miechovej tekutiny. Názov pochádza z latinských slov cranium - lebka, os sacrum - krížová kosť.

Možnosti použitia:

 

  • pri chronických bolestiach hlavy, chrbta

  • po operácii a poraneniach ako doplnok rehabilitačného programu

  • dysfunkcii sánky (temporomandibulárneho kĺbu), tinitus

  • DMO, autizmus

  • poruchy učenia, slabá koncentrácia, ADHD

  • pri strese, psychosomatických ťažkostiach

ZAMERANIE?

Terapeut pracuje pomocou svojich rúk, ktoré prikladá na telo pacienta v špecifických pozíciách. Sleduje tak voľnosť pohybov v systéme, rytmus pulzov mozgovomiechového moku cez mozgové obaly a kosti. Umožňuje jemným tlakom na kosti a tkanivá najjemnejšie vyváženie pohyblivosti jednotlivých kostí lebky a navodzuje uvoľnenie mozgových a miechových blán. Terapia je na rozdiel od niektorých manuálnych terapií veľmi jemná, pomalá a opatrná. Výsledkom je vyladenie vnútorného prostredia a uvoľnenie štruktúr súvisiacich s nervovým systémom. Terapia môže priniesť hlboké fyzické a emocionálne uvoľnenie a súčasne aktivizuje samoozdravné procesy organizmu. 

 

Zahŕňa bio-psycho-sociálny model prístupu k človeku a jeho ochoreniu. Podporuje pacienta na využitie vlastných vnútorných zdrojov pri terapii.