MARTIN KASMAN

“Život je ako jazda na bicykli. Aby si udržal rovnováhu, musíš sa hýbať.”

 

Fyzioterapia je odbor, ku ktorému som sa dostal najmä vďaka športu, pohybu a záujmu o medicínu. Fyzioterapia spája pohyb ako základnú esenciu života so skutočným umením liečiť a uzdraviť život. Venujem sa funkčným poruchám pohybového aparátu, jeho diagnostikou a následnou terapiou. Vlastné skúsenosti uplatňujem pri práci vo vrcholovom športe pre skvalitnenie pohybu, prevencie zranení a odstránení následkov zranení. To, ako sa vyvíja naše telo, jeho jednotlivé systémy, vyvíja sa aj naša pohybová šikovnosť. Je to proces, ktorý je vidieť u detí už od prvého nadýchnutia. Preto mi práca s deťmi dáva možnosť pomôcť životu už od jeho vzniku.

VZDELANIE A KURZY

- Slovenská zdravotnícka univerzita fakulta zdravotníctva v BB Bc. et Mgr.

- Vojtova metóda

- Diagnostika a terapia detskej nohy

- Aplikovaná kineziologia

- DNS sport A,B

- Aplikácia kineziotapu

- Proprioceprivna neuromuskularna facilitacia

- Senzomotorický tréning a balančné plochy

- Funkčný tréning a funkčné testovanie vo fyzioterapii

- Mičkova facilitacia

2012-2017 Nemocnice Valašské Meziříčí

2017 - Súčasnosť TaT 

2019 - Súšasnosť asistent VŠ SZU katedra fyzioterapie