top of page

MARTIN JANIŠ 

“Učenie nemá konca”

 

Celé detstvo som sa aktívne venoval športu.  Žiacke a dorastenecké súťaže som hrával za MŠK Žilina. Po skončení futbalovej kariéry za MŠK Žilina prišla otázka, akým smerom pôjdem ďalej. To, čo ma vždy najviac bavilo bol šport, cudzie jazyky a práca s ľuďmi. Po získaní skúseností z rôznych profesií zo Slovenska, či zahraničia som sa utvrdil, že šport a pohyb je to, čo ma napĺňa a čím by som sa rád živil. Z tohto dôvodu som založil Tu a Teraz – Akadémiu pohybu. Mojím cieľom je prepojiť profesionálny prístup s kvalitnými vedomosťami v službách, ktoré ponúkame. Pozerám sa na človeka ako na celok, či už je to výkonnostný športovec alebo bežný človek. Z tréningového procesu ma to zavialo do terapeutického smeru.  Veľmi ma zaujíma prepojenie viscera, neura a pohybového aparátu. Teší ma, keď danej problematike rozumiem čo najviac.  Z toho dôvodu som sa pustil do vzdelávania cez Barral Institute v oblasti viscerálnej manipulácie. Tiež som vo štvorročnom výcviku Feldenkraisovej metódy v Prahe. 

VZDELANIE A KURZY

- UMB Banská Bystrica - bakalárske štúdium, kombinácia Telesná výchova - Trénerstvo, špecializácia Kondičný tréner

- Holistic Lifestyle Coaching level 1

- Strong First Kettlebell

- Certified Functional Stregth Coach

- Spiral Dynamik basic

- Dynamická neuromuskulárna stabilizácia

- Praktik Feldenkraisovej metódy

- Viscerálna manipulácia 1,2,3,4

- Oxygen advantage

- Buteyko Clinic International

- Functional Movement Screen

- Ground Force Method

bottom of page